انتخاب دکتر مهدی رهبر به عنوان عضو اصلی شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات و فناوری پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان

۲۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۶:۱۰ کد : ۳۲۰۹۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶
دکتر مهدی رهبر به عنوان عضو اصلی شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات و فناوری پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان انتخاب شد
انتخاب دکتر مهدی رهبر به عنوان عضو اصلی شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات و فناوری پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با برگزاری جلسه مجمع عمومی شبکه ملی تحقیقات و فناوری پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان در محل وزارت بهداشت و بعد از انجام فرآیند رأی‌گیری، دکتر مهدی رهبر (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) به عنوان عضو اصلی شورای راهبردی این شبکه ملی انتخاب شد.

جلسه مجمع عمومی شبکه ملی تحقیقات و فناوری پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان روز شنبه ۱۹ خردادماه در محل همایش‌های وزارت بهداشت برگزار شد.

بعد از انجام فرآیند رأی‌گیری به منظور انتخاب اعضای اصلی شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات و فناوری پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان، دکتر مهدی رهبر (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) به عنوان عضو اصلی این شبکه انتخاب شد.

ارائه گزارش شبکه ملی تحقیقات و فناوری پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان، شرح بازنگری اساس‌نامه شبکه ملی، انتخابات شورای راهبری و انتخاب رئیس شبکه از جمله دستوران این جلسه بود.

 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۳