بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

۲۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۲:۲۸ کد : ۳۲۱۰۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل بازدید کرد
بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، خانم دکتر افشان شرقی، معاون آموزشی دانشگاه از فضاهای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل بازدید کرد.

در این بازدید چالش های این دانشکده در خصوص فضاها و تجهیزات کمک آموزشی، امور هیات علمی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۳