برگزاری جلسه کمیته درمان و مراقبت قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه

۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۲:۵۱ کد : ۳۲۱۳۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۳
با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه کمیته درمان و مراقبت قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه برگزار شد
برگزاری جلسه کمیته درمان و مراقبت قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در راستای اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دومین جلسه کمیته درمان و مراقبت دانشگاه در سال ۱۴۰۳ با حضور معاون درمان، مدیر منابع انسانی دانشگاه و اعضای این کمیته برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی تعداد ماماهای شاغل در بلوک های زایمانی، تعداد زایمان ها و LDR در هر بیمارستان، در خصوص مدیریت نیروهای مامایی مورد نیاز در این مراکز درمانی بحث و تصمیم گیری شد.

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۳