برگزاری ششمین اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی کشور

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۰ کد : ۳۲۷۷ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۰۲
ششمین اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۲۳ اسفند ماه با حضور وزیر بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل مرکز همایشهای رازی برگزارو درآن دکتر هاشمی به تبیین چشم انداز و رسالت کلی واحدهای بین الملل دانشگاهها به عنوان بازوی ارتقا امنیت ملی در قالب دیپلماسی علمی و سلامت پرداخت، سپس دکتر لاریجانی معاون آموزش وزارت نیز فعالیت بین المللی وزارت در حوزه آموزش را تشریح کرد.
برگزاری ششمین اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی کشور

برگزاری ششمین اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی کشور
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:
ششمین اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۲۳ اسفند ماه با حضور وزیر بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل مرکز همایشهای رازی برگزارو درآن دکتر هاشمی به تبیین چشم انداز و رسالت کلی واحدهای بین الملل دانشگاهها به عنوان بازوی ارتقا امنیت ملی در قالب دیپلماسی علمی و سلامت پرداخت، سپس دکتر لاریجانی معاون آموزش وزارت نیز فعالیت بین المللی وزارت در حوزه آموزش را تشریح کرد.