نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی با استاندار اردبیل/ راه اندازی آب درمانی در استان اردبیل

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۶:۴۵ کد : ۳۲۹۸ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۷۸۸
دکتر اخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بعد از ظهر امروز در نشست هماهنگی با استاندار اردبیل و معاون فنی استاندارمهندس ندایی با اشاره به موضوع راه اندازی آب درمانی در استان گفت :استان اردبیل پتانسیل خوبی جهت راه‌اندازی مجتمع های آب درمانی دارد وتوجه مسئولین استانی و دانشگاهی به این امر یکی ازنیازمندیها وضرورتهای سلامت محور استان محسوب میشود.
نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی با استاندار اردبیل/  راه اندازی آب درمانی در استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی خبرنگار وبدا: دکتر اخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بعد از ظهر امروز در نشست هماهنگی با استاندار اردبیل و معاون فنی استاندارمهندس ندایی با اشاره به موضوع راه اندازی آب درمانی در استان گفت :استان اردبیل پتانسیل خوبی جهت راه‌اندازی مجتمع های آب درمانی دارد وتوجه مسئولین استانی و دانشگاهی به این امر یکی ازنیازمندیها وضرورتهای سلامت محور استان محسوب میشود وی افزود: بابررسی ومطالعات اولیه امکان راه اندازی آبدرمانی دراستان فراهم است ودانشگاه آمادگی لازم راجهت راه اندازی این موضوع با توجه به پتانسیل موجود در حوزه آب های گرم معدنی را دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی افزود جهت راه اندازی آب درمانی و جذب توریسم بامحوریت آب درمانی نیاز به ایجاد ساختار از لحاظ فیزیکی وتجهیزاتی ونیروی آموزش دیده هست وجای امید واری است با حمایت های ویژه استانداراردبیل و مجموعه دستگاه های ذیربط می‌توان این مهم را باورودبخش خصوصی وشرکتهای مرتبط درجهت پیشبرد اهداف سلامت محور واقتصاد سلامت تحقق بخشید. مهندس بهنام جو استانداراردبیل دراین جلسه ضمن حمایتهای لازم گفت:یکی از مسایل بسیارمهم وراهبردی استان در حوزه سلامت وتوریسم درمانی موضوع پزشکی آبدرمانی است که متاسفانه باوجود شرایط ایده آل ومنابع ومجتمع های ابگرم دراستان اقدامی صورت نگرفته ودراین خصوص ازبسیاری ازکشورهای دنیا عقب هستیم استانداراردبیل تاکیدکردوافزود:دراین خصوص پیگیریها واقدامات جدی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی دردستورکارقرارگرفت ومقررشد بابررسی میدانی ازسایرکشورها واعزام نیرو جهت دوره های تخصصی آموزشی ابدرمانی وآماده سازی امکانات وتجهیزات موردنیاز موضوع با ترسیم اهداف بلند مدت وبا هدف مرجعیت علمی شدن درمنطقه دنبال شود