حضورریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتراخوان اکبری درنشست هماهنگی ستاد سفرهای نوروزی

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۶ کد : ۳۲۹۹ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۰۶
حضورریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتراخوان اکبری درنشست هماهنگی ستاد سفرهای نوروزی درنگارخانه خطایی شیخ صفی الدین اردبیلی به ریاست استاندار و مدیران کل استان درآخرین روز از سال ۹۶با بررسی تمهیدات واقدامات دستگاههای اجرایی وخدمات بهداشتی درمانی به مسافران نوروزی
حضورریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتراخوان اکبری درنشست هماهنگی  ستاد سفرهای نوروزی
حضورریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتراخوان اکبری درنشست هماهنگی ستاد سفرهای نوروزی درنگارخانه خطایی شیخ صفی الدین اردبیلی به ریاست استاندار و مدیران کل استان درآخرین روز از سال ۹۶با بررسی تمهیدات واقدامات دستگاههای اجرایی وخدمات بهداشتی درمانی به مسافران نوروزی
آخرین ویرایش۰۱ فروردین ۱۳۹۷