تولد اولین نوزاد استان اردبیل در سال ۹۷

۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۶ کد : ۳۳۰۷ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۷۷۹
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا: اولین تولد در اردبیل در سال ۹۷مربوط به نوزاد دختری است که ساعت ۱۲ دیشب در آغازین ساعات بهار ۹۷ در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل بصورت سزارین به دنیا آمد.
تولد اولین نوزاد استان اردبیل در سال ۹۷
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا: اولین تولد در اردبیل در سال ۹۷مربوط به نوزاد دختری است که ساعت ۱۲ دیشب در آغازین ساعات بهار ۹۷ در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل بصورت سزارین به دنیا آمد.