اولین نوزاد زایمان طبیعی در تسهیلات زایمانی اردبیل به دنیا امد.

۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۸:۳۳ کد : ۳۳۰۹ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۹۹۳
اولین نوزاد دختر بصورت زایمان طبیعی ساعت ۲.۴۵ تاریخ ۹۷.۱.۱ در تسهیلات زایمانی شهرستان نیر توسط خانم سارا لطفی(مامای تسهیلات زایمانی) بدنیا آمد.
اولین نوزاد زایمان طبیعی در تسهیلات زایمانی اردبیل به دنیا امد.
به گزارش روابط عمومی خبرنگار وبدا : اولین نوزاد دختر بصورت زایمان طبیعی ساعت ۲.۴۵ تاریخ ۹۷.۱.۱ در تسهیلات زایمانی شهرستان نیر توسط خانم سارا لطفی(مامای تسهیلات زایمانی) بدنیا آمد.

( ۲ )