دراولین روز از سال نو ۱۳۹۷ مجموعا تعداد۴۶نوزاددرمراکز وتسهیلات زایمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بدنیا آمدند.

۰۲ فروردین ۱۳۹۷ | ۲۲:۵۸ کد : ۳۳۱۷ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۶۲۹
گفتنی است ازمجموع این متولدین تعداد۲۱نفربطورزایمان طبیعی و۲۵نفربصورت سزارین متولد شدند. امید است بافرهنگ سازی مناسب امسال سال پرخیروبرکتی درجهت توجه ویژه به سیاستهای جمعیتی ومنویات مقام معظم رهبری باشد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دراولین روز از سال نو ۱۳۹۷ مجموعا تعداد۴۶نوزاددرمراکز  وتسهیلات زایمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بدنیا آمدند.
به گزارش روابط عمومی خبرنگار وبدا : دراولین روز از سال نو ۱۳۹۷ مجموعا تعداد۴۶نوزاددرمراکز وتسهیلات زایمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بدنیا آمدند. گفتنی است ازمجموع این متولدین تعداد۲۱نفربطورزایمان طبیعی و۲۵نفربصورت سزارین متولد شدند. امید است بافرهنگ سازی مناسب امسال سال پرخیروبرکتی درجهت توجه ویژه به سیاستهای جمعیتی ومنویات مقام معظم رهبری باشد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
آخرین ویرایش۰۲ فروردین ۱۳۹۷