از ابتدای طرح امداد نوروزی ۳۵ درصد تماس ها ی اورژانس مزاحمت تلفنی بوده است

۰۳ فروردین ۱۳۹۷ | ۲۲:۰۲ کد : ۳۳۲۱ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۵۲۰
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا: فرهاد غیبتی سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اردبیل درمصاحبه با خبرنگار وبدا گفت :متاسفانه تعداد مزاحمت های تلفنی به اورژانس ۱۱۵ که منجر به اعزام آمبولانس از اول طرح امداد نوروزی تا به حال شده ۳۲ مورد بوده است وی افزود:کل مزاحمین تلفنی نسبت به مجموع تماسهای ثبت شده در این مرکز۱۷۵۹مورد که در حدود ۳۵ درصد تماسهاست. فرهاد غیبتی در ادامه به اهمیت اعزام ها اشاره کرد و گفت در زمانی که یک آمبولانس از پایگاه شهری و یا جاده برای ارائه خدمات اورژانسی اعزام می شود ممکن است در آن لحظه جان یک هموطن دیگر در زمان طلایی امداد ونجات درخطر بوده و به اقدامات اورژانسی نیاز مبرم داشته باشدلذاضرورت فرهنگ سازی توسط خانواده ها ومتولیان امربسیارحایز اهمیت بوده و ارایه راهکار قانونی توسط مراجع قضایی نسبت به برخورد مناسب با این فرهنگ ناپسند موضوعی ضروری به نظر میرسد
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا: فرهاد غیبتی سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اردبیل درمصاحبه با خبرنگار وبدا گفت : متاسفانه تعداد مزاحمت های تلفنی به اورژانس 115 که منجر به اعزام آمبولانس از اول طرح امداد نوروزی تا به حال شده 32 مورد بوده است وی افزود:کل مزاحمین تلفنی نسبت به مجموع تماسهای ثبت شده در این مرکز۱۷۵۹مورد که در حدود 35 درصد تماسهاست. فرهاد غیبتی در ادامه به اهمیت اعزام ها اشاره کرد و گفت در زمانی که یک آمبولانس از پایگاه شهری و یا جاده برای ارائه خدمات اورژانسی اعزام می شود ممکن است در آن لحظه جان یک هموطن دیگر در زمان طلایی امداد ونجات درخطر بوده و به اقدامات اورژانسی نیاز مبرم داشته باشدلذاضرورت فرهنگ سازی توسط خانواده ها ومتولیان امربسیارحایز اهمیت بوده و ارایه راهکار قانونی توسط مراجع قضایی نسبت به برخورد مناسب با این فرهنگ ناپسند موضوعی ضروری به نظر میرسد
آخرین ویرایش۰۳ فروردین ۱۳۹۷