بازدید اکیپ بازرسی ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اورژانس وبخشهای مختلف بیمارستان ولی عصرعج مشکین

۰۴ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۳ کد : ۳۳۲۳ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۴۹۹
‍ بازدیداکیپ بازرسی ستادنوروزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اورژانس وبخشهای مختلف بیمارستان ولی عصرعج مشکین شهر باحضور دکترپاکدل متخصص قلب ورییس بیمارستان درچهارمین روز از سال جدید،که رضایت مندی اکثریت مراجعین حاکی از ارایه خدمات مطلوب درایام تعطیلات نوروزی است همچنین در ادامه از ارایه خدمات درمانی در ایستگاه سلامت امدادنوروزی مرکز فوریت پزشکی دانشگاه مستقردرکنارجاده منطقه فخرآباد نیز بازدید شد.
بازدید اکیپ بازرسی ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اورژانس وبخشهای مختلف بیمارستان ولی عصرعج مشکین

بازدیداکیپ بازرسی ستادنوروزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اورژانس وبخشهای مختلف بیمارستان ولی عصرعج مشکین شهر باحضور دکترپاکدل متخصص قلب ورییس بیمارستان درچهارمین روز از سال جدید، که رضایت مندی اکثریت مراجعین حاکی از ارایه خدمات مطلوب درایام تعطیلات نوروزی است همچنین در ادامه از ارایه خدمات درمانی در ایستگاه سلامت امدادنوروزی مرکز فوریت پزشکی دانشگاه مستقردرکنارجاده منطقه فخرآباد نیز بازدید شد.

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷