فوت یک خانم بعلت وزش تند بادوسقوط ایرانیت درمنطقه بیله سوار اردبیل

۰۵ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۵ کد : ۳۳۲۵ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۹۵۰
سرپرست مرکز اورژانس وفوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درمصاحبه با خبرنگاروبدا گفت : ساعت ۲۳امشب مورخ ۹۷/۱/۴ بعلت تندباد شدید در منطقه بیله سوار ؛بخش خروسلو،اصلاندوز استان اردبیل متاسفانه یک خانم ۵۱ساله در اثر سقوط ایرانیت فوت کرد و نیز یکنفر دیگر درهمان منطقه مصدوم شد که توسط اورژانس ۱۱۵به بیمارستان ولایت گرمی منتقل گردیدند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خبرنگار وبدا:

سرپرست مرکز اورژانس وفوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درمصاحبه با خبرنگاروبدا گفت: ساعت ۲۳ امشب مورخ ۹۷/۱/۴ بعلت تندباد شدید در منطقه بیله سوار؛ بخش خروسلو، اصلاندوز استان اردبیل متاسفانه یک خانم ۵۱ ساله در اثر سقوط ایرانیت فوت کرد و نیز یکنفر دیگر درهمان منطقه مصدوم شد که توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولایت گرمی منتقل گردیدند.

وی افزود: بدیل وزش شدید تندباد واعلام آماده باش توسط ستاد بحران استان همکاران اورژانس بیله سوار وپارس اباد دروضعیت آماده باش کامل هستند

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷