بازدید مشاور اجرایی و رییس دفتر ریاست دانشگاه باتفاق مدیر توسعه شبکه مرکز بهداشت استان

۱۱ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۹:۰۸ کد : ۳۳۴۴ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۵۱۴
مشاور اجرایی و رییس دفتر ریاست دانشگاه باتفاق مدیر توسعه شبکه مرکز بهداشت استان امروز مورخه ۹۷/۱/۱۱ از پایگاه فوریت پزشکی خلفلو و مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی هیر بازدید نموده و وضعیت حضور همکاران ، آمادگی مرکز جهت ارایه خدمات به مراجعین و تجهیزات پزشکی و دارویی مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید مشاور اجرایی و رییس دفتر ریاست دانشگاه باتفاق مدیر توسعه شبکه مرکز بهداشت استان

به گزارش خبرنگار وب دا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاور اجرایی و رئیس دفتر ریاست دانشگاه باتفاق مدیر توسعه شبکه مرکز بهداشت استان امروز مورخه ۹۷/۱/۱۱ از پایگاه فوریت پزشکی خلفلو و مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی هیر بازدید نموده و وضعیت حضور همکاران، آمادگی مرکز جهت ارائه خدمات به مراجعین و تجهیزات پزشکی و دارویی مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۷