بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی مهندس بدری از پایگاه اورژانس ۱۱۵ گردنه حیران

۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | ۲۱:۳۹ کد : ۳۴۵۴ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۲۸
مهندس بدری نماینده اردبیل سرعین،نیر ونمین در مجلس شورای اسلامی امروز صبح از پایگاه جاده ای اورژانس ۱۱۵ بازدید به عمل آورد. و از نزدیک در جریان فعالیت تکنسین ها و پایگاه اورژانس۱۱۵حیران قرار گرفت. وی در این بازدیدمحدوده تحت پوشش پایگاه حیران در این گردنه را مورد بررسی قرار داده و از زحمات تکنسینهای فوریتهای پزشکی پایگاه اورژانس حیران تقدیر و تشکر نمودند.
بازدید نماینده  مجلس شورای اسلامی مهندس بدری از پایگاه اورژانس ۱۱۵ گردنه حیران
به گزارش خبرنگار وب دا و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: مهندس بدری نماینده اردبیل سرعین،نیر ونمین در مجلس شورای اسلامی امروز صبح از پایگاه جاده ای اورژانس ۱۱۵ بازدید به عمل آورد. و از نزدیک در جریان فعالیت تکنسین ها و پایگاه اورژانس۱۱۵حیران قرار گرفت. وی در این بازدیدمحدوده تحت پوشش پایگاه حیران در این گردنه را مورد بررسی قرار داده و از زحمات تکنسینهای فوریتهای پزشکی پایگاه اورژانس حیران تقدیر و تشکر نمودند.