برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۶ کد : ۳۶۴۷ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۱۰
جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور اعضاء و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با هدف بررسی وضعیت نظارت بر امورات پرونده های بهداشتی درمانی (غذایی و دارویی و درمانی) تشکیل و ضمن ارزیابی وضعیت استان در این حوزه ها، راهکارها و رهنمودهای قضایی لازم از سوی دادستان عمومی ارایه گردید.
برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

‌ به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور اعضاء و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با هدف بررسی وضعیت نظارت بر امورات پرونده های بهداشتی درمانی (غذایی و دارویی و درمانی) تشکیل و ضمن ارزیابی وضعیت استان در این حوزه ها، راهکارها و رهنمودهای قضایی لازم از سوی دادستان عمومی ارایه گردید.

دکتر مجید محمد غریبانی دبیر کمیسیون ماده ۱۱ گفت: در این جلسه پس از بررسی تعدادی از پرونده های مهم تخلفاتی حوزه بهداشت و درمان، پرونده ها جهت صدور حکم محکومیت به دادگاه ارجاع شد.