نشست کارگروه سلامت بسیج جامعه پزشکی استان اردبیل

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۴ کد : ۳۶۹ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۹۵۷
با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر فرهاد پورفرضی در مورخه 95.5.31 با هدف بررسی و ارائه نظرات مشورتی با استفاده از پتانسیل بسیج جامعه پزشکی در حوزه سلامت استان
نشست کارگروه سلامت بسیج جامعه پزشکی استان اردبیل

( ۱ )