نشست صمیمی ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری با کانون های فرهنگی دانشجویی دانشگاه

۰۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۳ کد : ۳۶۹۱ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۵۹۵
همزمان با فرا رسیدن سوم خرداد آزادسازی شهر خونْ خرمشهر قهرمان ،کانونهای فرهنگی دانشجویی دانشگاه امروز در نشست صمیمی با ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری مسائل و مشکلات پیرامون فعالیتهای کانون ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نشست صمیمی ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری با کانون های فرهنگی دانشجویی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی ، خبرنگار وبدا دانشگاه : همزمان با فرا رسیدن سوم خرداد آزادسازی شهر خونْ خرمشهر قهرمان ،کانونهای فرهنگی دانشجویی دانشگاه امروز در نشست صمیمی با ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری مسائل و مشکلات پیرامون فعالیتهای کانون ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تبریک فتح خرمشهر در حاشیه جلسه به خبرنگار وب دا گفت: کانون های فرهنگی دانشجویی پتانسیل ارزشمندی برای دانشگاه هاست ودانشگاه باید برنامه ریزیهای متنوعی را با در نظر گرفتن ایده ها و خلاقیت دانشجویان فعال در این کانونها در جهت دهی علمی و فرهنگی ،بهره برداری نماید. وی افزود: ضرورت مشارکت دانشجویان در امورات مرتبط احساس می شود و مقرر گردید یک نفر دانشجوی جوان با معرفی کانونها ،تشکلها وانجمن ها بعنوان مشاورجوان اینجانب از بدنه دانشجویی انتخاب شده و در تصمیم گیریها و انتقال دغدغه های دانشجویی همکاریهای لازم را صورت دهند. گفتنی است در این نشست گزارش عملکرد سال 96 هیجده کانون فعال دانشگاه از سوس معاونت فرهنگی دانشجویی مطرح گردید و درخواست هاْ ،مشکلات و مکاتبات کانونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.