برگزاری دوره آموزشی "مراقبت های درمانی وپرستاری درپیشگیری اززخم فشاری" در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

۲۴ تیر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۸ کد : ۴۰۲۱ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۳۱۱
شهروز مرادی رئیس اداره پرستاری دانشگاه از برگزاری دوره آموزشی "مراقبت‌های درمانی و پرستاری در پیشگیری از زخم فشاری" خبر داد و گفت: دوره آموزشی "مراقبت‌های درمانی و پرستاری در پیشگیری از زخم فشاری" در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه بمدت دو روز از ۱۰ تا ۱۱ تیرماه با حضور دکتر بهرام قادری دکترای پرستاری و عضو کمیته زخم معاونت پرستاری وزارت متبوع، واحد علایی کارشناس ارشد پرستاری و مهناز قنادی اصل کارشناس پرستاری برای ۹۰ نفر گروه هدف شامل سوپروایزرین آموزشی، سرپرستاران بخش سی سی یو، پرستاران زخم مراکز درمانی در سطح استان برگزار گردید.

( ۲ )