اولین آزمون عملی نهایی (آسکی) در دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل برگزار شد

۲۴ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۹ کد : ۴۰۲۸ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۳۱۰
اولین آزمون عملی نهایی(آسکی) به مدت دو به منظور ارزیابی نهایی مهارتهای بالینی و عملی دانشجویان پرستاری ورودی۹۳ در هشت ایستگاه عملی و در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۶ و ۱۷ تیرماه سال جاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
اولین آزمون عملی نهایی (آسکی) در دانشکده  پرستاری و مامایی اردبیل برگزار شد

‌به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

اولین آزمون عملی نهایی (آسکی) به مدت دو به منظور ارزیابی نهایی مهارتهای بالینی و عملی دانشجویان پرستاری ورودی ۹۳ در هشت ایستگاه عملی و در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۶ و ۱۷ تیرماه سال جاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

محمد علی محمدی رییس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: پیش از شروع این آزمون در نشست مشترکی رئیس ومعاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با اساتید و مسئولین برگزاری آزمون و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه اهمیت ارزشیابی و ارتقای آموزش علمی و عملی دانشجویان پرستاری و مامایی به را مورد تاکید قرار دادند.

رییس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل این آزمون را فرصت بسیار مناسبی در جهت یافتن نقاط قوت و ضعف آموزشی دانشکده دانسته و از مدیران گروه ها در خواست کرد نسبت به آموزش بالینی در حوزه انتخاب مربیان توانمند، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی همت و دقت بیشتری داشته باشند.


( ۲ )