راه اندازی جایگاه میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۵ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۵ کد : ۴۰۳۴ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۱۱۰۰
در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری و به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به راه اندازی میز خدمت حضوری در ستاد مرکزی دانشگاه برای ارایه خدمات مورد نیاز به ارباب رجوع اقدام نمود ه است.
راه اندازی جایگاه میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری و به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به راه اندازی میز خدمت حضوری در ستاد مرکزی دانشگاه برای ارایه خدمات مورد نیاز به ارباب رجوع اقدام نمود ه است.

دکتر بهنام داورنیا معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه راه اندازی میز خدمتی گفت: به منظور تکریم ارباب رجوع، میز خدمت حضوری با حضور نمایندگان حوزه های مختلف دانشگاه، در محل همکف ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه به عنوان اولین نقطه تماس شهروندان راه اندازی گردیده است و امید است از این طریق مشکلات مراجعین زودتر از موعد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین دانشگاه نسبت به راه اندازی میز خدمت الکترونیکی در صفحه اول سایت دانشگاه و در قالب خدمات شناسه دار مصوب وزارت متبوعه در قالب خدمات بهداشتی، درمانی، آموزش و تحقیقات، توسعه مدیریت و منابع اقدام نموده است.

.


( ۱ )