کاهش در تعداد و میزان هزینه های خدمات القایی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۴ کد : ۴۱۳۸ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۹۱۶
دکتر محمد رضا رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گزارشی از کاهش تعداد و هزینه های خدمات القایی از قبیل آزمایشگاه، اندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاریوگرافیی، ام آرای، تست ورزش، رادیولوژی، دانسیتومتری، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، اعمال جراحی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه خبر داد

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

دکتر محمد رضا رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گزارشی از کاهش تعداد و هزینه های خدمات القایی از قبیل آزمایشگاه، اندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاریوگرافیی، ام آرای، تست ورزش، رادیولوژی، دانسیتومتری، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، اعمال جراحی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه خبر داد وگفت: در راستای استاندارد سازی خدمات درمانی و صرفه جویی در هزینه ها از اردیبهشت ماه سالجاری تا خرداد، با پیگیریهای معاونت درمان کاهش قابل ملاحظه ای در تعداد ومیزان هزینه های درمانی خدمات القایی صورت گرفته است بطوریکه در تعداد خدمات ارایه شده ازمایشگاه ۱۴ درصد، در تعداد آندوسکوپی صورت گرفته ۴۶ درصد، در تعداد اسپیرومتری انجام یافته ۴۱ درصد، در اکو کاریوگرافی ۲۲ درصد، در تعداد آم آر آی ۲۵ درصد، در تعداد تست ورزش انجام یافته ۳۷ درصد، درتعداد رادیولوژی ۷درصد، در تعداد دانسیتومتری ۶۴ درصد، در تعداد سی تی اسکن صورت گرفته ۱۶ درصد، در تعداد کولونوسکوپی انجام گرفته ۵۳ درصد و در اعمال جراحی انجام گرفته ۴درصد کاهش گزارش شده شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: درخصوص کاهش میزان هزینه های صورت گرفته در موارد پیشگفت از ۴ درصد تا ۵۱ درصد کاهش داشته ایم.

وی استاندارد سازی ارایه خدمات درمانی را از اقدامات ویژه دانشگاه در انجام صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از ارایه خدمات غیر ضرور و تکراری دانست.

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۷