برگزاری نشست تخصصی کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۷ کد : ۴۱۳۹ اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۵۲۴
نشست کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل امروز به ریاست دکتر اخوان اکبری، رئیس دانشگاه و اعضای کمیته برگزار و مطابق وظایف کمیته در راستای ارتقای سلامت اداری در خصوص رعایت حقوق شهروندی و سایر مواردمرتبط بحث و تصمیم گیری شد.
برگزاری نشست تخصصی کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:
نشست کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل امروز به ریاست دکتر اخوان اکبری، رئیس دانشگاه و اعضای کمیته برگزار و مطابق وظایف کمیته در راستای ارتقای سلامت اداری در خصوص رعایت حقوق شهروندی و سایر مواردمرتبط بحث و تصمیم گیری شد.


( ۱۲ )