تقدیر از کاربران برتر سامانه سیب

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۹:۰۶ کد : ۴۴۳ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۹۳۶
تقدیر از کاربران برتر سامانه سیب

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا

با عنایت به راه اندازی سامانه سیب از ابتدای مرداد ماه سال جاری در کلیه واحدهای بهداشتی درمانی، مدیران و معاونین بهداشتی شبکه در خصوص بررسی عملکرد شهرستانها در راه اندازی سامانه سیب نشستی برگزار کردند.در این نشست مدیران شبکه های بهداشتی درمانی گزارشی از راه اندازی سامانه سیب در شهرستان مربوطه ارائه کردند.

سپس دکتر حضرتی معاون امور بهداشتی دانشگاه در خصوص سیاست‌های استانی و انتظارات از مدیران و معاونین بهداشتی در راه اندازی و ثبت کلیه خدمات ارائه شده به جمعیت تحت پوشش در سامانه سیب مطالبی را ایراد کرد.

در حاشیه این جلسه از تعداد ۱۲ نفر از کاربران برتر سامانه سیب (پزشکان خانواده، ماماها، مراقبیت سلامت، بهورزان و کارشناسان سلامت روان و تغذیه) و۴ نفر از مدیران شبکه، معاونین بهداشتی و کارشناسان مسئول گروه گسترش شبکه شهرستانها بواسطه فعالیت چشمگیر تقدیر شد.


( ۲ )