برگزاری دومین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی با حضور ریاست دانشگاه

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۰:۲۹ کد : ۴۵۸ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۹۶۵
برگزاری دومین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی با حضور ریاست دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکاه و خبرنگار وب دا:

دومین جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور ریاست دانشگاه دکتر پورفرضی و کلیه معاونتها با هدف بررسی محورهای عملیاتی و تعیین وظایف اجرائی و عملیاتی معاونین دانشگاه براساس اهداف راهبردی و سیاستهای اجرائی سند چشم انداز اقتصاد مقاومتی در دانشگاه برگزار شد.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۵