رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به زودی مورد بهره برداری قرار میگیرد

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۲ کد : ۵۹۸۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۵۱
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در حاشیه بازید امروز مهندس بهنام جو استاندار اردبیل از پروژه های در حال تکمیل اورژانس جامع و تروما در بیمارستان امام خمینی اردبیل گفت: با پایان گرفتن مراحل احداث و تکمیل ساختمان اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به زودی این مرکز مورد بهره برداری قرار گرفته در خدمت مردم شریف استان خواهد بود.
اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به زودی مورد بهره برداری قرار میگیرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به زودی مورد بهره برداری قرار میگیرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در حاشیه بازید امروز مهندس بهنام جو استاندار اردبیل از پروژه های در حال تکمیل اورژانس جامع و تروما در بیمارستان امام خمینی اردبیل گفت: با پایان گرفتن مراحل احداث و تکمیل ساختمان اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به زودی این مرکز مورد بهره برداری قرار گرفته در خدمت مردم شریف استان خواهد بود.

دکتر اخوان اکبری افزود: پروژه اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی اردبیل با زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع و با هزینه کرداعتباری بالغ بر سیزده و نیم میلیارد تومان در دو طبقه با ظرفیت فعلی ۷۵ تخت که شامل ۷۰ تخت تحت نظر و بستری، ۴تخت CPR و یک تخت اتاق عمل می باشد ، ایجاد شده است که در ادامه با بازسازی و الحاق اورژانس فعلی به ۱۲۵ تخت افزایش خواهد یافت.

وی بیان داشت: در این مرکز فضاهای مختلف درمانی و پاراکلینیکی شامل تصویر برداری ،آزمایشگاه مستقل، فضای تحت نظر بیماران قلبی و داخلی- فضای تحت نظر بیماران مسمومیت و عفونی و.. بصورت مجزا در طبقه همکف و فضای بیماران بستری و بخش ICU و فضاهای آموزشی و بایگانی در طبقه اول در نظر گرفته شده است.

دکتر قدرت اخوان اکبری اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه درمانی بزرگ بخش عمده ای از مشکلات اورژانس استان مرتفع خواهد شد.


( ۷ )