مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه


انعقاد تفاهم نامه همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم‌پزشکی اردبیل و تبریز

انعقاد تفاهم نامه همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم‌پزشکی اردبیل و تبریز گالری

تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات ایمونولوژی سرطان و ایمونوتراپی و مرکز تحقیقات بیماری های گوارش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم‌ پزشکی تبریز منعقد شد

ادامه مطلب