بازدید معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل از مرکز کنترل ویروس #کرونا (مرکز ابوطالب)

۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۲۱:۴۰ کد : ۱۰۳۳۹ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۵۴۹
بازدید معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل از مرکز کنترل ویروس #کرونا (مرکز ابوطالب)

( ۴ )