کلثومه رحیمی پرستار بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بعنوان دومین اردبیلی واکسن کرونا را دریافت کرد.

۲۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۸ کد : ۱۴۱۶۳ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۲۲
کلثومه رحیمی پرستار بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بعنوان دومین اردبیلی واکسن کرونا را دریافت کرد.
آخرین ویرایش۲۲ بهمن ۱۳۹۹