رقیه صادقی کمک پرستار بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بعنوان پنجمین اردبیلی واکسن کرونا را دریافت کرد.

۲۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۰ کد : ۱۴۱۶۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۵۵
رقیه صادقی کمک پرستار بخش آی سی یو بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بعنوان پنجمین اردبیلی واکسن کرونا را دریافت کرد.
آخرین ویرایش۲۲ بهمن ۱۳۹۹