طی حکمی از سوی دکتر شهرام حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر قدرت اخوان اکبری بعنوان مدیر گروه بیهوشی دانشگاه منصوب شد.

۲۸ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۹ کد : ۱۶۲۲۵ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۲۰
طی حکمی از سوی دکتر شهرام حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر قدرت اخوان اکبری بعنوان مدیر گروه بیهوشی دانشگاه منصوب شد.