استقرار تیم بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اردبیل در فرودگاه اردبیل و استقبال همراه با تب سنجی و غربالگری، نمونه برداری و آموزش زوار اربعین / جمعه ۹ مهرماه ۱۴۰۰

۰۹ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۷۱۴۸ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۰
استقرار تیم بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اردبیل در فرودگاه اردبیل و استقبال همراه با تب سنجی و غربالگری، نمونه برداری و آموزش زوار اربعین / جمعه ۹ مهرماه ۱۴۰۰