بازدید نمایندگان کمیته HSE معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی و بازدید میدانی از مرکز خدمات جامع سلامت باکری و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص اجرای بسته خدمات سلامت و HSE کارکنان

۳۰ تیر ۱۴۰۱ | ۰۷:۲۶ کد : ۲۰۶۶۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۳۳
بازدید نمایندگان کمیته HSE معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی و بازدید میدانی از مرکز خدمات جامع سلامت باکری و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص اجرای بسته خدمات سلامت و HSE کارکنان