نمونه برداری آزمایشگاهی از پرسنل خانم و آقا به طور جداگانه توسط تیم سیار آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

۳۰ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۶ کد : ۲۰۶۷۱ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۴۴
برای دومین روز و در قالب خدمت خطرسنجی سکته های قلبی عروقی و با هدف انجام مراقبتهای مربوط به بیماریهای غیرواگیر برای کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد؛
نمونه برداری آزمایشگاهی از پرسنل خانم و آقا به طور جداگانه توسط تیم سیار آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

( ۱ )