برگزاری جلسه کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور اعضای کمیته و پیگیری مصوبات جلسات قبلی و ارائه پیشنهادات لازم جهت طرح در کمیته دانشگاهی قرارگاه / شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱

۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۹:۴۶ کد : ۲۱۰۷۳ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۳۱
برگزاری جلسه کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور اعضای کمیته و پیگیری مصوبات جلسات قبلی و ارائه پیشنهادات لازم جهت طرح در کمیته دانشگاهی قرارگاه / شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱