برگزاری جلسه هماهنگی پایش وزارتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در سالن دکتر حضرتی ستاد مرکزی دانشگاه / شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱

۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۹:۵۲ کد : ۲۱۰۷۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۳۵
برگزاری جلسه هماهنگی پایش وزارتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در سالن دکتر حضرتی ستاد مرکزی دانشگاه / شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱