پایش وزارتی مرکز بهداشت شهرستان اردبیل و واحدهای تابعه با حضور مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۵ کد : ۲۱۰۹۱ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۲۳
پایش وزارتی مرکز بهداشت شهرستان اردبیل و واحدهای تابعه با حضور مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

( ۱ )