جلسه هم اندیشی با دانشجویان دارای ایده های نوآورانه آموزشی با حضور مدیر EDC دانشگاه و مسئول جشنواره و بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای ارتقاء کیفیت ایده های دانشجویی برای شرکت در جشنواره کشوری

۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۰ کد : ۲۳۳۰۴ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۳۵
جلسه هم اندیشی با دانشجویان دارای ایده های نوآورانه آموزشی با حضور مدیر EDC دانشگاه و مسئول جشنواره و بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای ارتقاء کیفیت ایده های دانشجویی برای شرکت در جشنواره کشوری
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۱