بازدیدهای طرح سلامت نوروزی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۱ کد : ۲۴۳۶۹ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۵۰۲
بازدیدهای طرح سلامت نوروزی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

بازدیدهای طرح سلامت نوروزی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از واحدهای بهداشتی و درمانی شهرستان گرمی و بخش رضی/ شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱

 بازدید از پایگاه اورژانس جاده ای امیرکندی

بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت قاسم کندی و روند احداث ساختمان جدید این مرکز

پیگیری احداث پایگاه اورژانس جاده ای قلعه برزند

جلسه هماهنگی طرح سلامت نوروزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی

بازدید از بخش اورژانس بیمارستان ولایت گرمی و بررسی مسائل و مشکلات موجود با حضور مسئولین بیمارستان

بازدید از مرکز شبانه روزی رضی


( ۱ )