برگزاری اولین جلسه تخصصی رصد و پایش قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه در سال ۱۴۰۲ و بررسی روند اجرای مواد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشکلات موجود در ارزیابی کمیته های تخصصی درمان و فرهنگی و دانشجویی

۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۷:۴۵ کد : ۲۴۷۱۵ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۷۳
برگزاری اولین جلسه تخصصی رصد و پایش قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه در سال ۱۴۰۲ و بررسی روند اجرای مواد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشکلات موجود در ارزیابی کمیته های تخصصی درمان و فرهنگی و دانشجویی

( ۱ )