انتصاب احکام مدیر گروه های اطفال، قلب میکروب شناسی و ایمنی شناسی از سوی ریاست دانشگاه

۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۳۰ کد : ۲۵۷۰۳ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۲۸۹
انتصاب احکام مدیر گروه های اطفال، قلب میکروب شناسی و ایمنی شناسی از سوی ریاست دانشگاه

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی محمدیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر مهرداد میرزارحیمی، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی بعنوان مدیر گروه اطفال دانشگاه، دکتر حسین دوست کامی، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی بعنوان مدیر گروه قلب دانشگاه، دکتر هادی پیری دوگاهه، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی بعنوان مدیر گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی دانشگاه منصوب شدند.


( ۱ )