برگزاری چهارمین جلسه کمیته رصد و پایش قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و بررسی روند اجرای مواد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۳۱ تیر ۱۴۰۲ | ۰۶:۰۰ کد : ۲۶۴۹۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۲۵
برگزاری چهارمین جلسه کمیته رصد و پایش قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و بررسی روند اجرای مواد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۴۰۲