برگزاری جلسه کمیته پایش و نظارت سلامت و خانواده و نظام ارجاع معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۷:۳۲ کد : ۲۷۴۲۸ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۳۱
در این جلسه آخرین روند اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان های معین برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسه کمیته پایش و نظارت سلامت و خانواده و نظام ارجاع معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۲