سازمان بهداشت جهانی، مقاومت آنتی بیوتیک را یکی از بزرگترین خطرات تهدید کننده سلامت عمومی جهان اعلام کرده است و تجویز و مصرف بیش از حد و خودسرانه را یکی از دلایل مقاومت آنتی بیوتیکی می داند.

اداره پایش مصرف معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۶ مهر ۱۴۰۲ | ۰۷:۴۸ کد : ۲۷۷۶۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۶۴
سازمان بهداشت جهانی، مقاومت آنتی بیوتیک را یکی از بزرگترین خطرات تهدید کننده سلامت عمومی جهان اعلام کرده است و تجویز و مصرف بیش از حد و خودسرانه را یکی از دلایل مقاومت آنتی بیوتیکی می داند.
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲