انتصاب رئیس شورای راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی منطقه ۲ کشوری

۱۸ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۱ کد : ۲۷۸۶۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۴۸۴
خانم دکتر الهام صفرزاده، رئیس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اکثریت آراء بعنوان رئیس شورای راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی منطقه ۲ کشوری انتخاب شد.
انتصاب رئیس شورای راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی منطقه ۲ کشوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در حاشیه بیست و چهارمین کنگره ملی سالیانه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)، خانم دکتر الهام صفرزاده، رئیس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اکثریت آراء بعنوان رئیس شورای راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی منطقه ۲ کشوری انتخاب شد.

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۴۰۲