ارتقاء خدمات تشخیص اچ آی وی با مشارکت اجتماعی

۱۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۷ کد : ۲۹۰۸۰ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۲۴۳
پایان ایدز با پوشش همگانی خدمات پیشگیری، تشخیص، مراقبت و درمان
ارتقاء خدمات تشخیص اچ آی وی با مشارکت اجتماعی

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲