بازدید تیم ارزیاب TPVA از نحوه نصب، استقرار و نگهداری تجهیزات تخصصی تشخیص آزمایشگاهی از محل بانک جهانی در آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت اردبیل در راستای اجرای پروژه icerp۲

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۱:۲۵ کد : ۳۱۶۷۴ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۰
همچنین گزارش بازدید، فرآیند اجرای برنامه و اجرای کامل الزامات توسط ممیز پروژه در جلسه ای با حضور معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، مدیر شبکه و مسئول امور آزمایشگاه‌های بهداشت اجرای کامل الزامات مورد تایید قرار گرفت و از اجرای طرح تجمیع و شبکه آزمایشگاهی بهداشت در سطح استان تقدیر شد.
بازدید تیم ارزیاب TPVA از نحوه نصب، استقرار و نگهداری تجهیزات تخصصی تشخیص آزمایشگاهی از محل بانک جهانی در آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت اردبیل در راستای اجرای پروژه icerp۲
آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳