کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقاء یادگیری با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اردبیل برگزار می کند:

۲۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۸:۱۶ کد : ۳۲۰۸۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۹
کارگاه آموزشی تبدیل قشر مغز به ابزار یادگیری با امتیاز توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه
کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقاء یادگیری با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اردبیل برگزار می کند:

مدرس: دکتر عباس مجدی سقین سرا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زمان: روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

گواهی کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش، صرفا برای اعضای هیات علمی که از طریق سامانه طبیب ثبت نام کرده باشند قابل ارائه خواهد بود.

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۳