ارزیابی داوطلبان پرستاری شرکت کننده در فراخوان بیستم جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۶:۴۲ کد : ۳۲۱۰۹ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۹
جلسه ارزیابی داوطلبان شرکت کننده در فراخوان بیستم جذب اعضای هیأت علمی در گرایش های مختلف پرستاری، در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه برگزار شد.
ارزیابی داوطلبان پرستاری شرکت کننده در فراخوان بیستم جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۳