دومین جلسه تخصصی کمیته بهداشت قرارگاه جوانی جمعیت و برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری هفته سلامت مردان و روند اجرای مواد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۱:۱۸ کد : ۳۲۱۲۲ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۹
دومین جلسه تخصصی کمیته بهداشت قرارگاه جوانی جمعیت و برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری هفته سلامت مردان و روند اجرای مواد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۳