بازدید شبانه و سر زده دکتراخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی ازاورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره اردبیل وبررسی وضعیت ارایه خدمات در اورژانس این بیمارستان

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۲۲:۴۵ کد : ۳۸۰۰ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۷۳۹
بازدید شبانه و سر زده دکتراخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی  ازاورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره اردبیل وبررسی وضعیت ارایه خدمات در اورژانس این بیمارستان
آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷